ČASOPISY A ON-LINE PROJEKTY VYDAVATELSTVÍ MAFRA
Skrýt
nabídku
Zobrazit
nabídku

Pravidla soutěží v křížovkářských titulech

Tímto stanovujeme pravidla soutěží v těchto křížovkářských titulech: Chvilka pro luštění, Chvilka pro relax, Maxi křížovky, Zamilované křížovky, Napínavé křížovky, Napínavé křížovky plus a Sudoku mini, pořádané společností MAFRA, a.s. IČO 45313351, se sídlem Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Účelem tohoto dokumentu je stanovení podmínek účasti ve znalostních soutěžích uveřejňovaných v nejrůznějších křížovkářských tištěných titulech Pořadatele (dále jen „Soutěž“).

1.2. Pořadatelem soutěží je společnost

Tímto stanovujeme pravidla soutěží v těchto křížovkářských titulech: Chvilka pro luštění, Chvilka pro relax, Maxi křížovky, Zamilované křížovky, Napínavé křížovky, Napínavé křížovky plus a Sudoku mini, pořádané společností MAFRA, a.s. IČO 45313351, se sídlem Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Účelem tohoto dokumentu je stanovení podmínek účasti ve znalostních soutěžích uveřejňovaných v nejrůznějších křížovkářských tištěných titulech Pořadatele (dále jen „Soutěž“).

1.2. Pořadatelem soutěží je společnost MAFRA, a.s. IČO 45313351, se sídlem Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328 (dále jen „Pořadatel“).

1.3. Tyto podmínky účasti v soutěžích v křížovkářských časopisech (dále jen „Podmínky“) doplňují Všeobecné podmínky dostupné na internetové adrese http://casopisy.mafra.cz/vseobecne-podminky-pro-souteze s tím, že je-li určité ustanovení v Podmínkách odlišné od ustanovení ve Všeobecných podmínkách, má takové ustanovení v Podmínkách přednost.

1.4. Zkratky a termíny, označené v Podmínkách velkým písmenem, mají stejný význam jako ve Všeobecných podmínkách.

2. VÝHRY V SOUTĚŽI

2.1. Výhry jsou uvedeny u jednotlivých soutěží v křížovkářských časopisech.

2.2. Výměna věcných výher za peněžitou výhru není obecně možná, pouze v rámci soutěží, kde je tak výslovně stanoveno, může Účastník volit mezi věcnou výhrou nebo peněžitou výhrou.

2.3. Každý Vítěz bude o výhře vhodnou formou vyrozuměn do pěti (5) pracovních dní a bude mu doručena na náklady Pořadatele. Finanční výhry budou výhercům odeslány výhradně na bankovní účet a to na základě údajů poskytnutých výherci (tj. číslo bankovního účtu, jméno a příjmení).

2.4. Výhry může každý Účastník v soutěži, která se řídí těmito Podmínkami, získat jen jednou za tři měsíce. Toto platí pro všechny tituly spadající pod tyto podmínky.

2.5. Pokud Vítěz nezareaguje na tři (3) zaslané výzvy (prostřednictvím SMS či volání) o upřesnění doručovací adresy, ztrácí na výhru nárok. Výhry, které si výherci po odeslání nevyzvednou nebo nepřevezmou, se vrací Pořadateli a Vítěz na ně ztrácí nárok bez náhrady.

3. JAK POSÍLAT ŘEŠENÍ

3.1. Účastník zasílá odpověď na soutěžní otázku (úkol) v souladu s níže uvedenými pokyny:

3.1.1 Prostřednictvím webového odpovědního formuláře vždy jednoznačně označeného v daném časopise. Tajenky vepište tiskacími písmeny do příslušných políček webového odpovědního formuláře včetně jména, příjemní a telefonního čísla. Na výhru má šanci každá správná tajenka.

3.1.2 Odpovědní formulář naleznete na:

3.2. Příslušný webový formulář je nezbytné odeslat v termínu uvedeném v konkrétním vydání daného časopisu, vždy nejpozději do půlnoci takto stanoveného termínu.

4. UVEŘEJNĚNÍ VÝHERCŮ

4.1. Výherci jednotlivých soutěží budou uveřejněni vždy v následujícím čísle daného křížovkářského časopisu, a to ve tvaru: jméno, první písmeno příjmení a město.

5. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je

MAFRA, a.s. IČO 45313351, se sídlem Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328.

Příjemce osobních údajů

Česká pošta, s.p., IČO 47114983, se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7565, zajišťující doručení výhry.

Rozsah zpracování osobních údajů

Zpracovávají se především tyto osobní údaje: Jméno a příjmení, adresa bydliště, email a telefonní číslo , popřípadě číslo bankovního účtu(dále jen „Osobní údaje“).

Osobní údaje budou zpracovávány v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů a informacemi o zpracování osobních údajů účastníků soutěží. Zásady ochrany osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné na webové adrese http://casopisy.mafra.cz/zasady.

V Praze, dne 1. 12. 2018

(dále jen „Pořadatel“).

 

1.3. Tyto podmínky účasti v soutěžích v křížovkářských časopisech (dále jen „Podmínky“) doplňují Všeobecné podmínky dostupné na internetové adrese http://casopisy.mafra.cz/vseobecne-podminky-pro-souteze s tím, že je-li určité ustanovení v Podmínkách odlišné od ustanovení ve Všeobecných podmínkách, má takové ustanovení v Podmínkách přednost.

1.4. Zkratky a termíny, označené v Podmínkách velkým písmenem, mají stejný význam jako ve Všeobecných podmínkách.

2. VÝHRY V SOUTĚŽI

2.1. Výhry jsou uvedeny u jednotlivých soutěží v křížovkářských časopisech.

2.2. Výměna věcných výher za peněžitou výhru není obecně možná, pouze v rámci soutěží, kde je tak výslovně stanoveno, může Účastník volit mezi věcnou výhrou nebo peněžitou výhrou.

2.3. Každý Vítěz bude o výhře vhodnou formou vyrozuměn do pěti (5) pracovních dní a bude mu doručena na náklady Pořadatele.

2.4. Výhry může každý Účastník v soutěži, která se řídí těmito Podmínkami, získat jen jednou za tři měsíce. Toto platí pro všechny tituly spadající pod tyto podmínky.

2.5. Pokud Vítěz nezareaguje na tři (3) zaslané výzvy (prostřednictvím SMS či volání) o upřesnění doručovací adresy, ztrácí na výhru nárok. Výhry, které si výherci po odeslání nevyzvednou nebo nepřevezmou, se vrací Pořadateli a Vítěz na ně ztrácí nárok bez náhrady.

3. JAK POSÍLAT ŘEŠENÍ

3.1. Účastník zasílá odpověď na soutěžní otázku (úkol) v souladu s níže uvedenými pokyny:

3.1.1 Prostřednictvím webového odpovědního formuláře vždy jednoznačně označeného v daném časopise. Tajenky vepište tiskacími písmeny do příslušných políček webového odpovědního formuláře včetně jména, příjemní a telefonního čísla. Na výhru má šanci každá správná tajenka.

3.1.2 Odpovědní formulář naleznete na:

3.2. Příslušný webový formulář je nezbytné odeslat v termínu uvedeném v konkrétním vydání daného časopisu, vždy nejpozději do půlnoci takto stanoveného termínu.

4. UVEŘEJNĚNÍ VÝHERCŮ

4.1. Výherci jednotlivých soutěží budou uveřejněni vždy v následujícím čísle daného křížovkářského časopisu, a to ve tvaru: jméno, první písmeno příjmení a město.

5. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je

MAFRA, a.s. IČO 45313351, se sídlem Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328.

Příjemce osobních údajů

Česká pošta, s.p., IČO 47114983, se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7565, zajišťující doručení výhry.

Rozsah zpracování osobních údajů

Zpracovávají se především tyto osobní údaje: Jméno a příjmení, adresa bydliště, email a telefonní číslo , popřípadě číslo bankovního účtu(dále jen „Osobní údaje“).

Osobní údaje budou zpracovávány v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů a informacemi o zpracování osobních údajů účastníků soutěží. Zásady ochrany osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné na webové adrese http://casopisy.mafra.cz/zasady.

V Praze, dne 1. 12. 2018

Kalendář vydání časopisů
Pondělí
27 / 5
Rytmus života č. 22
TV Plus14 č. 12
TV Revue č. 12
Úterý
28 / 5
Claudia č. 22
Čas pro hvězdy č. 22
Napsáno - speciály č. 2
Týdeník Televize č. 23
Středa
29 / 5
Hvězdy jako na dlani č. 6
Chvilka pro tebe č. 22
Pestrý svět č. 22
Tina č. 22